НАШ АДРЕС : 95026 г. Симферополь, ул. Гагарина, 11 тел. (0652) 22-22-11, 22-62-88, приемная комиссия т. 099-508-11-50, официальный Web-сайт СКТЭК : http://www.cktek.crimea.ua
 
 
Поиск по сайту

  
КАРТА САЙТА
 

 

"Подписка 2013"

******************

"Подписка"
2011-2012 гг.

 

 

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ - УЧЕБНЫЙ ГОД
20011-2012
гг.
см. здесь .....

 

 

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ - УЧЕБНЫЙ ГОД
2009-2010
гг.
см. здесь .....

Поиск в Интернете

 

Статистика посещений

HotLog
Цитируемость
Яндекс цитирования
   
НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ - УЧЕБНЫЙ ГОД - 2013

(полный информационный список литературы см. здесь ..... )

 

    

    Перович Л. М. Оцінка нерухомості : навчальний посібник / Л. М. Перович, Ю. П. Губар. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2010. - 296 с.

 

     Викладено науково-теоретичні основи оцінки нерухомості, суть і зміст нормативної та експертної оцінки земель. Розкрито принципи оцінки нерухомості. Призначений для студентів, магістрів, аспірантів, здобувачів, фахівців з оцінки нерухомості.

Содержание

 

 • Передмова. - С. 5-6
  1. Загальні положення оцінки нерухомості. - С. 7-50
  1.1. Основні дефініції. - С. 7-16
  1.2. Правові основи оцінки нерухомості. - С. 16-27
  1.3. Характеристика основних типів нерухомості. - С. 27-32
  1.4. Основні принципи оцінки нерухомості. - С. 32-35
  1.5. Основні чинники, що впливають на вартість нерухомості. - С. 35-37
  1.6. Бази оцінки та особливості їх застосування. - С. 37-40
  1.7. Загальні вимоги до виконання незалежної оцінки майна. - С. 40-46
  1.8. Організація системи оцінки землі. - С. 46-47
  1.9. Норми професійної оцінювальної діяльності. - С. 47-50
 • 2. Ринок нерухомості. - С. 51-71
  2.1. Особливості сучасного ринку нерухомості. - С. 51-52
  2.2. Функції ринку нерухомості. - С. 53-54
  2.3. Суб'єкти ринку нерухомості. - С. 54-58
  2.4. Характеристика ринку нерухомості та ступінь його досконалості. - С. 58-61
  2.5. Сегментація ринку нерухомості. - С. 61-68
  2.5.1. Ринок житла. - С. 62-64
  2.5.2. Ринок комерційної нерухомості. - С. 64-66
  2.5.3. Ринок промислової нерухомості. - С. 66-67
  2.5.4. Ринок земельних ділянок. - С. 67-68
  2.6. Значення і завдання держави у формуванні ринку нерухомості. - С. 69-71
 • 3. Основні методичні підходи до оцінки нерухомості. - С. 72-109
  3.1. Методичний підхід, що ґрунтується на зіставленні цін аналогічних продажів. - С. 72-81
  3.1.1. Алгоритм методичного підходу. - С. 72-75
  3.1.2. Види поправок. - С. 75-78
  3.1.3. Введення поправок до цін продажів аналогів. - С. 78-80
  3.1.4. Узгодження даних у підході з погляду зіставних продажів. - С. 80-81
  3.2. Методичний підхід, що ґрунтується на капіталізації чистого доходу. - С. 81-98
  3.2.1. Алгоритм методичного підходу. - С. 81-84
  3.2.2. Розрахунок чистого операційного доходу. - С. 84-85
  3.2.3. Розрахунок витрат. - С. 86-89
  3.2.4. Методи визначення ставки капіталізації. - С. 89-92
  3.2.5. Визначення вартості нерухомості з використанням мультиплікатора валової ренти. - С. 92-94
  3.2.6. Розрахунок вартості об'єкта нерухомості. - С. 94-98
  3.3. Методичний підхід, що ґрунтується на врахуванні витрат на спорудження об'єктів нерухомого майна. - С. 99-109
  3.3.1. Алгоритм методичного підходу. - С. 99-100
  3.3.2. Розрахунок відновної вартості або вартості заміщення будівель. - С. 101-105
  3.3.3. Джерела даних про вартість. - С. 105
  3.3.4. Визначення витрат на спорудження об'єктів нерухомого майна, що розташовані на земельній ділянці. - С. 106-109
 • 4. Оцінка зносу будівель та споруд. - С. 110-128
  4.1. Види зносу. - С. 110-113
  4.2. Підходи до оцінки зносу майна. - С. 113-114
  4.3. Основні індикатори визначення фізичного зносу. - С. 115-116
  4.4. Оцінка фізичного зносу житлових будинків. - С. 117-120
  4.5. Методи розрахунку сукупного зносу. - С. 120-128
 • 4.5.1. Метод розбиття. - С. 120-123
  4.5.2. Метод терміну життя будівель. - С. 123-126
  4.5.3. Метод ринкової вибірки. - С. 127-128
  5. Нормативна грошова оцінка земель. - С. 129-166
  5.1. Загальні положення. - С. 129-131
  5.2. Нормативна ціна землі та способи її визначення. - С. 131-132
  5.3. Нормативна грошова оцінка земель населених пунктів. - С. 132-146
  5.4. Нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення. - С. 146-148
  5.5. Нормативна грошова оцінка земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення. - С. 148-151
  5.6. Нормативна грошова оцінка земель природно-заповідного та іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення. - С. 151-154
  5.7. Нормативна грошова оцінка земель водного фонду. - С. 154-158
  5.8. Нормативна грошова оцінка земель лісогосподарського призначення. - С. 158-165
  6. Основні методичні підходи в експертній оцінці землі. - С. 167-204
  6.1. Сутність методів оцінки земельної ділянки. - С. 167-170
  6.2. Принцип найкращого та найбільш ефективного використання земельної ділянки. - С. 170-172
  6.3. Інформаційна база експертної грошової оцінки земель. - С. 173-174
  6.4. Методичний підхід зіставлення цін продажу подібних земельних ділянок. - С. 174-188
  6.5. Методичний підхід капіталізації чистого доходу земельної ділянки. - С. 188-190
  6.6. Методичний підхід урахування витрат на спорудження об'єктів нерухомого майна на земельній ділянці. - С. 191-197
  6.7. Оцінка земельних ділянок уразі недостатньої кількості продажів. - С. 197-200
  6.8. Поєднання методичних підходів під час оцінки нерухомості. - С. 200-203
  6.8.1. Метод співвіднесення. - С. 200-202
  6.8.2. Метод розподілення доходу. - С. 202
  6.8.3. Економічний метод. - С. 202-203
  6.8.4. Метод розвитку. - С. 203
  7. Оцінка майнових прав. - С. 205-219
  7.1. Основні види оренди та майнових прав. - С. 205-207
  7.2. Оцінка майнових прав. - С. 207-215
  7.2.1. Розрахунок вартості майнових прав орендодавця. - С. 208-210
  7.2.2. Розрахунок вартості майнових прав орендаря. - С. 210-215
  7.3. Відчуження земельних ділянок для суспільних потреб. - С. 215-217
  7.4. Оцінка вилучення частини майнових прав. - С. 218-219
  Список літератури. - С. 220-221
  Предметний покажчик. - С. 222-224
  Додаток А. - С. 225-261
  Додаток Б. - С. 262-294

   
© Симферопольский кооперативный торгово-экономический колледж Крымпотребсоюза

© Ядрова Г.В . - выставлено 7.08.2013 г.