Переход на главную страницу web-сайта СКТЭК
 
Поиск по сайту

  
КАРТА САЙТА
ПОЛНОТЕКСТОВАЯ
НАУЧНАЯ ПЕРИОДИКА
ПО ПРОФИЛЮ ОБУЧЕНИЯ
В КОЛЛЕДЖЕ


"Подписка 2013"

******************

"Подписка"
2011-2012 гг.

 

 

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
УЧЕБНЫЙ ГОД
2012

 

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
ШКОЛЬНЫХ УЧЕБНИКОВ
2009-2013


НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ - УЧЕБНЫЙ ГОД
2009-2010
гг.
см. здесь .....

Поиск в Интернете

 

Статистика посещений

HotLog
Цитируемость
Яндекс цитирования

 НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ - УЧЕБНЫЙ ГОД
2013


(полный информационный список литературы см. здесь .....)
     
     Мазур О. Є. Ринкове ціноутворення : навчальний посібник / О. Є. Мазур. - К. : Центр учбової літератури, 2012. - 480 с.
     В навчальному посібнику "Ринкове ціноутворення" розкриваються питання розроблення цінової стратегії компанії, ефективного застосування методів аналізу чинників ціноутворення, вибору підходів до встановлення ціни за наявних умов та обмежень, побудови оперативної цінової політики з урахуванням економічної кон'юктури, що схильна до постійних змін. Посібник розрахований на студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів економічних дисциплін (зокрема маркетингу і менеджменту), а також фахівців-практиків, діяльність яких пов'язана з встановленням цін на товари і які цікавляться питаннями ефективного ціноутворення в ринкових умовах.
Содержание:
 • Розділ 1. Економічна сутність ціни і методологія її визначення. - С. 8-44
  1.1. Ціна як інструмент управління підприємством. - С. 8-14
  1.2. Методологічні засади ринкового ціноутворення. - С. 14-31
  1.3. Типи цінової політики компанії. - С. 32-35
  1.4. Систематизація моделей ціноутворення в сучасній ринковій економіці. - С. 35-44
  Питання для самоконтролю. - С. 44
 • Розділ 2. Система цін і теоретичні основи механізму ціноутворення. - С. 45-156
  2.1. Склад і структура ціни. - С. 45-58
  2.2. Основи систематизації цін. - С. 58-104
  2.3. Співвідношення цілей ціноутворення з цілями підприємства. - С. 105-110
  2.4. Класифікація факторів ціноутворення і методи їх аналізу. - С. 110-114
  2.5. Стратегії ціноутворення. - С. 115-139
  Питання для самоконтролю. - С. 140
  Задачі для самостійного розв'язку. - С. 140-156
 • Розділ 3. Аналіз попиту і оцінка його еластичності. - С. 157-219
  3.1. Значення попиту для ціноутворення і методичні основи його визначення. - С. 157-165
  3.2. Цінова еластичність попиту: її види і способи визначення. - С. 166-171
  3.3. Застосування цінової еластичності попиту в ціноутворенні. - С. 172-175
  3.4. Перехресна еластичність попиту. - С. 175-178
  3.5. Еластичність попиту за доходом. - С. 178-180
  3.6. Прогнозування зміни попиту при зміні ціни. - С. 180-182
  3.7. Практичні способи визначення попиту і його цінової еластичності. - С. 182-201
  3.8. Особливості суб'єктивного сприйняття ціни споживачами. - С. 201-213
  Питання для самоконтролю. - С. 213
  Задачі для самостійного розв'язку. - С. 213-219
 • Розділ 4. Методи ціноутворення. - С. 220-337
  4.1. Методи витратного ціноутворення (методи «витрати плюс»). - С. 220-241
  4.2. Методи ціноутворення, які базуються на попиті. - С. 241-258
  4.3. Параметричні методи ціноутворення. - С. 258-278
  4.4. Методи визначення цін з орієнтацією на конкуренцію. - С. 279-290
  4.5. Методи ціноутворення з орієнтацією на максимальний прибуток. - С. 290-297
  4.6. Ціноутворення в умовах ризику і невизначеності. - С. 297-306
  Питання для самоконтролю. - С. 306
  Задачі для самостійного розв'язку. - С. 307-337
 • Розділ 5. Зміна цін: причини і фінансові наслідки. - С. 338-404
  5.1. Причини і напрями зміни цін. - С. 338-341
  5.2. Реакції суб'єктів ринку на зміну цін. - С. 341-346
  5.3. Вплив ціни на прибуток й обсяг збуту. - С. 346-351
  5.4. Маржинальний аналіз - основний інструмент для фінансового обґрунтування цінових рішень. - С. 351-361
  5.5. Методологія аналізу фінансових наслідків зміни цін. - С. 361-366
  5.6. Розрахунок потрібної (достатньої) зміни обсягу продажу для збереження попереднього маржинального прибутку при зміні цін. - С. 366-373
  5.7. Розрахунок потрібної (достатньої) зміни обсягу продажу для збереження попереднього маржинального прибутку при зміні цін і витрат. - С. 374-378
  5.8. Фінансовий аналіз цінової поведінки при пасивному ціноутворенні. - С. 378-380
  5.9. Дослідження фінансових результатів при єдиному варіанті зміни ціни. - С. 380-384
  5.10. Дослідження фінансових результатів при єдиному варіанті зміни ціни і зміні постійних витрат. - С. 384-391
  5.11. Комплексний аналіз багатоваріантної цінової політики. - С. 391-395
  Питання для самоконтролю. - С. 396
  Задачі для самостійного розв'язку. - С. 396-404
 • Розділ 6. Встановлення цін на взаємопов'язані товари і нелінійне ціноутворення. - С. 405-473
  6.1. Форми взаємозалежності товарів. - С. 405-409
  6.2. Загальні умови та цілі встановлення цін на взаємозамінні товари (диференціація цін). - С. 410-411
  6.3. Метод цінових ліній. - С. 411-414
  6.4. Економічне обґрунтування диференціації цін: два приклади. - С. 414-424
  6.5. Деякі підходи до встановлення ціни на взаємозалежні товари. - С. 424-429
  6.6. Ініціативна зміна цін на взаємозв'язані товари. - С. 429-434
  6.7. Пакетне ціноутворення: визначення, форми і правила використання. - С. 435-438
  6.8. Обґрунтування пакетного ціноутворення. - С. 438-443
  6.9. Економічні підстави для нелінійного ціноутворення. - С. 443-446
  6.10. Знижки за кількість придбаного товару. - С. 447-458
  Питання для самоконтролю. - С. 459
  Задачі для самостійного розв'язку. - С. 459-473
  Список літератури. - С. 474-479
       
   
© Симферопольский кооперативный торгово-экономический колледж Крымпотребсоюза

© Ядрова Г.В . - выставлено 2.9. 2013 г.