НАШ АДРЕС : 95026 г. Симферополь, ул. Гагарина, 11 тел. (0652) 22-22-11, 22-62-88, приемная комиссия т. 099-508-11-50, официальный Web-сайт СКТЭК : http://www.cktek.crimea.ua
 
 
Поиск по сайту

  
КАРТА САЙТА
 

 

"Подписка 2013"

******************

"Подписка"
2011-2012 гг.

 

 

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ - УЧЕБНЫЙ ГОД
20011-2012
гг.
см. здесь .....

 

 

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ - УЧЕБНЫЙ ГОД
2009-2010
гг.
см. здесь .....

Поиск в Интернете

 

Статистика посещений

HotLog
Цитируемость
Яндекс цитирования
   
НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ - УЧЕБНЫЙ ГОД - 2013

(полный информационный список литературы см. здесь .....
и

полный информационный список школьных учебников см. здесь...)

    

 

      
Косенко Н. Я. Сучасне українське ділове мовлення : навчальний посібник / Н. Я. Косенко, Т. М. Вакуленко. - Харків : Школа, 2010. - 416 с.

    

      Посібник містить розділи, які вивчаються у курсі сучасного українського ділового мовлення (фонетичні, орфографічні, морфологічні, лексичні та синтаксичні особливості ОДС), а також важливі додатки (російсько-український словник сталих виразів, географічні назви, чоловічі й жіночі імена та по батькові тощо). Окремий розділ становить усне ділове спілкування (ділова бесіда, монологічне мовлення). Матеріал посібника стане в пригоді студентам і школярам, абітурієнтам та вчителям, службовцям державних установ і всім, хто спілкується рідною мовою.


Содержание

 

 

 • Передмова. - С. 8
 • ВСТУП. - С. 10-26
 • Українська мова - державна мова України. - С. 11-12
 • Значення мови в житті людини й суспільства. Функції мови. - С. 12
 • Функціональні стилі сучасної української мови. - С. 13-26
 • Науковий стиль. - С. 13-14
 • Конфесійний стиль. - С. 15-16
 • Епістолярний стиль. - С. 16-17
 • Публіцистичний стиль. - С. 18-19
 • Художній стиль. - С. 20-22
 • Розмовний стиль. - С. 22-23
 • Офіційно-діловий стиль. - С. 24-26
 • ДІЛОВІ ПАПЕРИ. - С. 27-94
 • Графічне оформлення документів. - С. 29-32
 • Сторінка документа. - С. 29
 • Нумерація сторінок. - С. 29
 • Рубрикація тексту. - С. 29-31
 • Номери. - С. 31
 • Таблиці. - С. 31-32
 • Реквізити. - С. 33-37
 • Постійні та змінні реквізити. - С. 33-37
 • Особиста документація та документи з кадрових питань. - С. 37-55
 • Заява. - С. 37-41
 • Автобіографія. - С. 41-43
 • Характеристика. - С. 43-45
 • Резюме. - С. 46-49
 • Доручення. - С. 50-53
 • Розписка. - С. 54-55
 • Організаційні документи. - С. 55-63
 • Статут. - С. 55-59
 • Інструкція. Посадова інструкція. - С. 59-63
 • Договірні документи. - С. 63-69
 • Угода. - С. 63-66
 • Трудова угода. - С. 67-69
 • Інформаційні документи. - С. 70-88
 • Довідка та її види. - С. 70-72
 • Оголошення. - С. 73-74
 • Службові листи. - С. 75-79
 • Протокол та витяг із протоколу. - С. 80-85
 • Звіт. - С. 85-86
 • Службові записки. - С. 86-88
 • Інші документи. - С. 89-94
 • Акт. - С. 89-91
 • Накладна. - С. 91-93
 • Відгук. - С. 93-94
 • ДІЛОВЕ СПІЛКУВАННЯ. - С. 95-116
 • Усне ділове мовлення. - С. 97-98
 • Вітання і звертання. - С. 98
 • Формули звертання. - С. 98-99
 • Ділова бесіда. - С. 100-102
 • Монологічне мовлення. - С. 103-104
 • ЛЕКСИКА ТА ФРАЗЕОЛОГІЯ
 • Лексичне значення слова. - С. 107-109
 • Однозначні й багатозначні слова. - С. 107-108
 • Пряме і переносне значення слова. - С. 108-109
 • Групи слів за значенням: омоніми, синоніми, антоніми, пароніми. - С. 109-111
 • Омоніми. - С. 109
 • Синоніми. - С. 110
 • Антоніми. - С. 110-111
 • Пароніми. - С. 111
 • Канцеляризми і термінологія. - С. 112
 • Власне українська й іншомовна (запозичена) лексика. - С. 113
 • Лексика, обмежена у вживанні.
 • Діалектизми, жаргонізми, архаїзми, неологізми. - С. 114-115
 • Фразеологія та особливості її використання в офіційно-діловому стилі. - С. 115-116
 • ФОНЕТИЧНІ ТА ОРФОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ. - С. 117-170
 • Абетка. - С. 119
 • Звуки мови. Голосні і приголосні звуки. - С. 120-132
 • Голосні наголошені і ненаголошені, їх вимова і позначення на письмі. - С. 120-121
 • Уживання И, І у словах іншомовного походження. - С. 121-122
 • Чергування голосних звуків. - С. 122-126
 • Чергування О, Е (у відкритому складі) з І (у закритому складі). - С. 122-123
  Чергування Е з О після шиплячих та Й. - С. 123
 • Чергування голосних у дієслівних коренях. - С. 123-124
 • Чергування І - Й. - С. 124-125
 • Основні випадки чергування У - В. - С. 125-126
 • Вимова приголосних звуків та позначення їх на письмі. - С. 126-132
 • Уживання літер Г і Ґ. - С. 127-128
 • Подовження і подвоєння приголосних. - С. 128-130
 • Чергування приголосних звуків. - С. 130
 • Спрощення в групах приголосних. - С. 130-131
 • Зміни приголосних при словотворенні. - С. 131-132
 • Уживання м'якого знака. - С. 133-134
 • Уживання апострофа. - С. 134-135
 • Правила переносу слів. - С. 135-137
 • Наголос. - С. 137-142
 • Словничок труднощів наголошення. - С. 138-142
 • Велика і мала літери. - С. 142-146
 • Уживання великої літери. - С. 142-145
 • Уживання малої літери. - С. 145-146
 • Правопис складних слів. - С. 146-155
 • Графічні скорочення. - С. 155-159
 • Список найпоширеніших графічних скорочень. - С. 156-159
 • Правопис префіксів. - С. 159-161
 • Правопис суфіксів. - С. 162-167
 • Іменникові суфікси. - С. 162-163
 • Прикметникові та дієприкметникові суфікси. - С. 163-167
 • Милозвучність української мови. - С. 167-170
 • МОРФОЛОГІЯ. - С. 171-262
 • Іменник. - С. 173-205
 • Назви істот і неістот. - С. 173-174
 • Загальні і власні назви. - С. 174
 • Рід. - С. 174-176
 • Число. - С. 176
 • Відмінювання. - С. 176-202
 • I відміна. - С. 177-178
 • II відміна. - С. 178-188
 • III відміна. - С. 188-189
 • IV відміна. - С. 189
 • Відмінювання іменників, що мають лише форму множини. - С. 189-190
 • Відмінювання імен та імен по батькові. - С. 190-193
 • Відмінювання прізвищ. - С. 193-197
  Відмінювання географічних назв. - С. 197-200
 • Написання прикметників, утворених від географічних назв. - С. 200-202
 • Написання складних іменників. - С. 203-204
 • Написання іменників із не, ні. - С. 204-205
 • Прикметник. - С. 205-213
 • Відмінювання прикметників. - С. 205-207
 • Тверда група. - С. 206
 • М'яка група. - С. 206-207
 • Повні й неповні прикметники. - С. 207
 • Якісні, відносні і присвійні прикметники. - С. 207-208
 • Ступені порівняння якісних прикметників. - С. 208-210
 • Вищий ступінь порівняння прикметників. - С. 208-209
 • Найвищий ступінь порівняння прикметників. - С. 210
 • Написання складних прикметників. - С. 210-212
 • Написання прикметників з не, ні. - С. 212-213
 • Числівник. - С. 214-226
 • Прості, складні і складені числівники. - С. 215
 • Відмінювання числівників. - С. 215-219
 • Написання числівників із не, ні. - С. 219
 • Узгодження числівника з іменником. - С. 219-224
 • Літерні нарощення в числівниках. - С. 224-226
 • Займенник. - С. 226-232
 • Особливості використання займенників у діловому мовленні. - С. 231-232
 • Дієслово. - С. 232-246
 • Вид дієслова. - С. 233
 • Перехідні та неперехідні дієслова. - С. 234-235
 • Способи дієслів. - С. 235-236
 • Часи дієслова. - С. 236-239
 • Безособові дієслова. - С. 239
 • Написання не, ні з дієсловами. - С. 239-240
 • Дієприкметник. - С. 240-243
 • Активні і пасивні дієприкметники. - С. 240
 • Творення дієприкметників. - С. 241
 • Відмінювання дієприкметників. - С. 242
 • Дієприкметниковий зворот. - С. 242-243
 • Н у дієприкметниках та нн у прикметниках дієприкметникового походження. - С. 243
 • Написання не з дієприкметниками. - С. 243-244
 • Безособові форми на -но, -то. - С. 244
 • Дієприслівник. - С. 244-246
 • Творення дієприслівників. - С. 245
 • Дієприслівниковий зворот. - С. 246
 • Написання не з дієприслівниками. - С. 246
 • Прислівник. - С. 247-253
 • Ступені порівняння прислівників. - С. 247-248
 • Написання прислівників. - С. 248-253
 • Написання не з прислівниками. - С. 253
 • Прийменник. - С. 253-255
 • Непохідні та похідні прийменники. - С. 254
 • Написання прийменників. - С. 254-255
 • Уживання прийменникових конструкцій в українській мові. - С. 255
 • Сполучник. - С. 255-259
 • Сполучники сурядності й підрядності. - С. 256-257
 • Написання сполучників разом, окремо і через дефіс. - С. 257-259
  Частка. - С. 259-261
 • Розряди часток за значенням. - С. 259-261
 • Написання часток. - С. 261
 • Вигук. - С. 262
 • СИНТАКСИС. - С. 263-274
 • 1. Активні й пасивні конструкції. - С. 265-267
 • 2. Безособові форми на -но, -то. - С. 267-268
 • 3. Керування. - С. 268
 • 4. Сталі вирази. - С. 268
 • 5. Прийменникові конструкції. - С. 269-270
 • 6. Нагромадження однакових граматичних форм. - С. 270
 • 7. Дієприкметниковий зворот. - С. 271-272
 • 8. Дієприслівниковий зворот. - С. 272-273
 • 9. Однорідні члени речення. - С. 273
 • 10. Підрядні означальні речення. - С. 273-274
 • ДОДАТКИ. - С. 275-412
 • Додаток 1. Російсько-український словник сталих виразів. - С. 277-333
 • Додаток 2. Правильне поєднання слів (керування). - С. 334-338
 • Додаток 3. Чоловічі й жіночі імена та по батькові. - С. 339-356
 • Додаток 4. Найпоширеніші прізвища. - С. 357-366
 • Додаток 5. Географічні назви. - С. 367-403
 • Додаток 6. Закінчення -а і -у в родовому відмінку. - С. 404-412
 • Список використаної літератури. - С. 413-415
   
© Симферопольский кооперативный торгово-экономический колледж Крымпотребсоюза

© Ядрова Г.В . - выставлено 8.08.2013 г., отредактировано 22.08.2013 г.