НАШ АДРЕС : 95026 г. Симферополь, ул. Гагарина, 11 тел. (0652) 22-22-11, 22-62-88, приемная комиссия т. 099-508-11-50, официальный Web-сайт СКТЭК : http://www.cktek.crimea.ua
 
 
Поиск по сайту

  
КАРТА САЙТА
"Подписка 2013"

******************

"Подписка"
2011-2012 гг.


НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ - УЧЕБНЫЙ ГОД
20011-2012
гг.
см. здесь .....


НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ - УЧЕБНЫЙ ГОД
2009-2010
гг.
см. здесь .....

Поиск в Интернете

 

Статистика посещений

HotLog
Цитируемость
Яндекс цитирования

    
НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ - УЧЕБНЫЙ ГОД - 2013

(полный информационный список литературы см. здесь .....
и

полный информационный список школьных учебников см. здесь...)

    

 

      
     Іванова О. В. Санітрія та гігієна закладів ресторанного господарства : підручник / О. В. Іванова, Т. В. Капліна. - Суми : Університетська книга, 2012. - 400 с.

     У підручнику висвітлено широке коло питань щодо організації раціонального санітарного режиму закладів ресторанного господарства, ситуаційних фахових завдань, пов'язаних з науково обґрунтованими санітарно-гігієнічними вимогами до технологічного процесу виробництва, реалізації готової кулінарної продукції, заходів профілактики харчових отруєнь, оцінки якості харчових продуктів. Для студентів вищих навчальних закладів кваліфікаційного рівня "бакалавр" напряму підготовки 6.091711 "Харчова технологія та інженерія" професійного спрямування "Технологія харчування" і 6.14010 "Готельно-ресторанна справа".

 Содержание

 

 

 • Вступ. - С. 7-9
 • Розділ 1. Основи санітарії і гігієни та Державний санітарний нагляд у закладах ресторанного господарства. - С. 10-48
 • 1.1. Мета та завдання гігієни. - С. 10-18
 • 1.2. Короткий огляд історії розвитку гігієни та санітарії. - С. 18-21
 • 1.3. Органи і установи санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров'я України та їх функції з санітарного нагляду за закладами ресторанного господарства. - С. 22-27
 • 1.4. Попереджувальний та поточний санітарний нагляд. - С. 27-30
 • 1.5. Санітарні правила для закладів ресторанного господарства. - С. 31-32
 • 1.6. Правова та майнова відповідальність керівників закладу за порушення санітарних правил. - С. 32-35
 • 1.7. Охорона харчових продуктів від шкідливого впливу факторів навколишнього середовища. - С. 35-39
 • 1.8. Особливості санітарно-гігієнічних вимог до якості харчових продуктів та організації виробничого процесу. - С. 40-43
 • 1.9. Санітарна експертиза харчових продуктів, її завдання, методи, організація. - С. 43-48
 • Розділ 2. Санітарно-гігієнічні вимоги до навколишнього середовища та систем забезпечення закладів ресторанного господарства. - С. 49-110
 • 2.1. Гігієнічне значення навколишнього середовища для життєдіяльності людини. - С. 49-53
 • 2.2. Гігієна повітря. - С. 53-70
 • 2.3. Гігієна води. - С. 71-86
 • 2.4. Гігієна ґрунту. - С. 86-95
 • 2.5. Гігієна опалення. - С. 95-98
 • 2.6. Гігієна вентиляції. - С. 98-101
 • 2.7. Гігієна освітлення. - С. 101-107
 • 2.8. Гігієнічне значення виробничого шуму і вібрації. - С. 107-110
 • Розділ 3. Санітарно-гігієнічні вимоги до розміщення та об'ємно-планувальних рішень закладів ресторанного господарства. - С. 111-134
 • 3.1. Гігієнічні вимоги до території і генерального плану ділянки. - С. 111-112
 • 3.2. Гігієнічні вимоги до закладів, які розміщуються в окремих будівлях, житлових будинках, на промислових підприємствах. - С. 113-114
 • 3.3. Санітарно-гігієнічні вимоги до проектування закладів ресторанного господарства. - С. 114-115
 • 3.4. Основні нормативні документи для проектування закладів ресторанного господарства. - С. 115-117
 • 3.5. Санітарно-гігієнічні вимоги до взаємозв'язку між окремими приміщеннями. - С. 117-118
 • 3.6. Особливості проектування окремих груп приміщень закладів ресторанного господарства. - С. 118-120
 • 3.7. Основні гігієнічні принципи проектування виробничих приміщень. - С. 120-126
 • 3.8. Гігієнічні вимоги до проектування приміщень для миття столового та кухонного посуду, камери харчових відходів. - С. 126-127
 • 3.9. Санітарно-гігієнічні вимоги до проектування приміщень для відвідувачів. - С. 128-129
 • 3.10. Санітарні вимоги до планування і обладнання магазинів, павільйонів та об'єктів роздрібної торгівлі кулінарною продукцією і напівфабрикатами. - С. 129-130
 • 3.11. Санітарно-гігієнічні вимоги до проектування адміністративно-побутових приміщень. - С. 131
 • 3.12. Санітарно-гігієнічні вимоги до будівельних матеріалів, що використовують для будівництва та внутрішнього оздоблення закладів. - С. 132-133
 • Розділ 4. Санітарно-гігієнічні вимоги до утримання закладів ресторанного господарства та особистої гігієни персоналу. - С. 135-162 (полный текст раздела)
 • 4.1. Епідеміологічне значення дотримання санітарного режиму в закладах ресторанного господарства. - С. 135-136
 • 4.2. Санітарні вимоги до утримання території закладів ресторанного господарства. - С. 136-137
 • 4.3. Санітарно-гігієнічні вимоги до технологічного обладнання. - С. 137-139
 • 4.4. Санітарно-гігієнічні вимоги до інвентарю і посуду. - С. 139-141
 • 4.5. Санітарно-гігієнічні вимоги до тари і пакувальних матеріалів. - С. 141-143
  4.6. Методи дезінфекції. Характеристика дезінфікуючих засобів. - С. 143-146
 • 4.7. Санітарні вимоги до утримання приміщень. - С. 146-148
 • 4.8. Санітарні вимоги до миття обладнання, тари, інвентарю. - С. 148-149
 • 4.9. Санітарні вимоги до миття кухонного посуду. - С. 149-150
 • 4.10. Санітарні вимоги до миття столового посуду. - С. 150-152
 • 4.11. Методи дезінсекції і дератизації та їх гігієнічна характеристика. - С. 152-153
 • 4.12. Лабораторний контроль санітарного стану закладів ресторанного господарства. Порядок проведення змивів. - С. 154-155
 • 4.13. Особиста гігієна персоналу. - С. 155-156
 • 4.14. Профілактичні медичні обстеження і санітарна документація. - С. 156-158
 • 4.15. Гігієна праці і профілактика травматизму. - С. 158-162
 • Розділ 5. Санітарно-гігієнічна оцінка якості харчових продуктів. - С. 163-264
 • 5.1. Санітарна та нормативно-технічна документація, що визначає якість харчових продуктів за критеріями безпеки. - С. 163-171
 • 5.2. Санітарно-гігієнічна оцінка м'ясної сировини, м'ясопродуктів, кулінарних виробів з м'яса. - С. 171-175
 • 5.3. Критерії безпечності м'яса свіжого, охолодженого, замороженого. - С. 175-177
 • 5.4. Санітарно-епідеміологічна оцінка м'яса тварин, хворих на інфекційні захворювання. - С. 177-179
 • 5.5. Санітарно-гігієнічні вимоги до ковбасних виробів. - С. 180-186
 • 5.6. Санітарно-гігієнічні вимоги до м'ясних кулінарних виробів. - С. 186-188
 • 5.7. Санітарна оцінка м'ясних виробів, що оброблені нетрадиційними технологічними засобами. - С. 188-191
 • 5.8. Санітарно-гігієнічна оцінка риби і рибних продуктів. - С. 192-199
 • 5.9. Контамінація риби і рибних продуктів сторонніми шкідливими речовинами. - С. 199-201
 • 5.10. Санітарно-гігієнічна оцінка риби при інвазійних хворобах. - С. 201-203
 • 5.11. Санітарно-гігієнічна оцінка молока і молочних продуктів. - С. 203-206
 • 5.12. Гігієнічні вимоги до виробництва кисломолочних продуктів. - С. 206-209
 • 5.13. Контамінація молока і молочних продуктів мікроорганізмами та сторонніми шкідливими речовинами. - С. 209-214
 • 5.14. Санітарно-епідеміологічна оцінка молока, отриманого від хворих тварин. - С. 215-216
 • 5.15. Санітарно-гігієнічна оцінка яєць. - С. 217-219
 • 5.16. Санітарно-гігієнічна оцінка яєчних продуктів. - С. 219-221
 • 5.17. Санітарні вимоги до використання яєць у закладах ресторанного господарства. - С. 221-223
 • 5.18. Санітарно-гігієнічна оцінка плодів, овочів і ягід, їхнє епідеміологічне значення. - С. 223-225
 • 5.19. Умови накопичення токсичних речовин у рослинних продуктах. - С. 225-236
 • 5.20. Санітарно-гігієнічна оцінка зернових продуктів і круп. - С. 236-240
 • 5.21. Санітарно-гігієнічна оцінка консервів та пресервів. - С. 241-244
 • 5.22. Санітарно-гігієнічна оцінка бомбажних консервів. Критерії безпеки. - С. 244-246
  5.23. Санітарно-гігієнічна оцінка харчових добавок і смакових товарів. - С. 247-257
 • 5.24. Гігієнічні принципи використання барвників, ароматизаторів. Санітарна документація, що регламентує їх використання. - С. 257-264
 • Розділ 6. Санітарно-гігієнічні вимоги до технологічного процесу в закладах ресторанного господарства. - С. 265-313
 • 6.1. Санітарно-гігієнічні вимоги до транспортування харчових продуктів. - С. 265-268
 • 6.2. Умови приймання харчових продуктів у закладах ресторанного господарства. - С. 268-270
 • 6.3. Санітарні вимоги до зберігання харчових продуктів. - С. 270-275
 • 6.4. Санітарно-гігієнічні вимоги до механічної кулінарної обробки харчових продуктів. - С. 275-284
 • 6.5. Санітарно-гігієнічні вимоги до способів теплового кулінарного обробляння харчових продуктів. - С. 284-291
 • 6.6. Особливі санітарні вимоги до приготування холодних страв і напоїв. - С. 291-293
 • 6.7. Санітарно-гігієнічні вимоги до виготовлення кулінарної продукції. - С. 293-296
 • 6.8. Санітарно-гігієнічні вимоги до виготовлення кремових кондитерських виробів. - С. 296-303
 • 6.9. Санітарно-гігієнічні вимоги до виготовлення виробів, смажених у фритюрі. - С. 303-304
 • 6.10. Санітарні вимоги до виробництва м'якого морозива в закладах ресторанного господарства. - С. 304-305
 • 6.11. Санітарно-гігієнічні вимоги до реалізації кулінарної продукції і обслуговування відвідувачів. - С. 306-309
 • 6.12. Санітарно-гігієнічні вимоги до реалізації кулінарної продукції у філіалах закладів, буфетах, роздрібній торговельній мережі. - С. 310-312
 • Розділ 7. Санітарно-гігієнічні вимоги до організації дитячого, лікувального та лікувально-профілактичного харчування. - С. 314-337
 • 7.1. Гігієнічні вимоги до організації харчування в дитячих закладах. - С. 315-328
 • 7.2. Гігієнічні вимоги до організації лікувально-профілактичного харчування. - С. 328-336
 • Розділ 8. Основи профілактики харчових захворювань мікробної і немікробної природи в закладах ресторанного господарства. - С. 338-381
 • 8.1. Загальні поняття про захворювання, спричинені недоброякісними харчовими продуктами. - С. 338-340
 • 8.2. Захворювання мікробного походження та їх профілактика в закладах ресторанного господарства. - С. 340-351
 • 8.3. Харчові отруєння небактеріальної природи. - С. 351-361
 • 8.4. Кишкові інфекції. - С. 361-371
 • 8.5. Розслідування харчових отруєнь. - С. 371-372
 • 8.6. Гельмінтози. - С. 372-381
 • Перелік умовних скорочень. - С. 382
 • Термінологічний словник. - С. 383-388
 • Додатки. - С. 389-395
 • Список використаної літератури. - С. 396-398

   
© Симферопольский кооперативный торгово-экономический колледж Крымпотребсоюза

© Ядрова Г.В . - выставлено 21.08.2013 г.